Wczesne oswajane z wodą sprawia, że nasze dzieci są bardziej sprawne, zdrowsze, lepiej się rozwijają, są zahartowane. Zabawowa metoda prowadzenia nauki pływania zachęca dzieci do wykonywania wszystkich ćwiczeń. Ćwiczenia w wodzie pobudzają rozwój ich mięśni. Dzieci uczęszczające na zajęcia nauki pływania mają lepiej rozwinięte mięśnie oddechowe, lepszy apetyt, zdrowe serce i prosty kręgosłup. Często stają się bardziej odważne i z większą pewnością siebie podchodzą do nowych, nieznanych sytuacji.
       Pierwszy etap to gry i zabawy, prowadzące do oswojenia się z wodą i nabycia elementarnych umiejętności jak zanurzanie głowy, wydech do wody, leżenie na plecach i brzuchu, podstawowe skoki, ruch nóg do stylu grzbietowego i stylu dowolnego (kraula).

Klub prowadzi nabór do grup:
Ø gry i zabawy, przygotowujące do nauki pływania –  od 5 roku życia,
Ø doskonalenia technik pływackich,
Ø nauki pływania w płetwach klasycznych i w monopłetwie,
Ø nauka nurkowania w ABC  /płetwy, maska, fajka/,

Ø pływanie korekcyjne.

 

PLAN  ZAJĘĆ  2017

 zajęcia od 18 września do 20 grudnia 2017

Gdynia, Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Unruga 88

zapisy dzieci od 5 roku życia i młodzieży do grup:

dla dzieci i młodzieży nieumiejących pływać,  dla doskonalących techniki pływackie i nauki pływania       w płetwach                                              poniedziałek  –  godz. 18:45 – 19:30
                                                                 środa              –  godz. 18:00 – 18:45

dla dorosłych osób nieumiejących pływać, dla doskonalących techniki pływackie i nauki pływania w płetwach                              środa              –  godz. 18:45 – 19:30       

 

  zajęcia od 12 września do 21 grudnia 2017 

Gdynia, Centrum Sportowe „U Jezuitów”, ul. Tatrzańska 35

dla dzieci i młodzieży umiejących pływać, doskonalących techniki pływackie, pływania w płetwach
i w monopłetwie                             
wtorek       – godz. 18:30 – 19:15
                                                          czwartek   – godz. 18:30 – 19:15 – 20:00

02.11.2017 nie ma zajęć

Pozdrawiam i zapraszam na zajęcia,
trener II kl. mgr Krzysztof Saracen
tel. 668 124 060