Morski Klub Płetwonurków „FLOTA” Gdynia Oddział PTTK Marynarki Wojennej
powołany został na wniosek Zarządu Morskiego Klubu Płetwonurków -uchwałą Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Marynarki Wojennej w dniu 15 listopada 2007 roku.

Oficjalną  działalność  MKP  „FLOTA” Gdynia  O/PTTK  MW  rozpoczął  2 stycznia  2008  roku.

Powstanie Klubu poprzedzone zostało spotkaniem założycielskim w dniu 8 listopada 2007 roku,
którego inicjatorem i pionierem był Krzysztof Saracen.

Działalność statutową Klub prowadzi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

MKP  „FLOTA”  Gdynia  O/PTTK  MW jest Klubem otwartym, zrzeszającym głównie dzieci i młodzież, prowadzi naukę i doskonalenia technik pływackich, naukę pływania w płetwach i w monopłetwie, jak również prowadzi szkolenia nurkowe. Klub zajmuje  w województwie pomorskim jedno z czołowych miejsc w klasyfikacji Klubów w sporcie dzieci i młodzieży.

Zawodnicy MKP „FLOTA” Gdynia O/PTTK MW startowali w składzie reprezentacji Kadry Narodowej.
Sportowcy marynarskiego Klubu wielokrotnie reprezentowali Polskę w imprezach międzynarodowych,
zdobywali medale w Pucharze Świata i Polski.

Pływanie w płetwach to nie tylko sport wyczynowy, to również czynny wypoczynek i rekreacja ruchowa.     Jest to dyscyplina sportowa, która łączy różne poziomy aktywności ruchowej i zdrowotnej. Oprócz wielkich wyników sportowych na pływalniach, odnotować można również szereg działań promujących kontakt z wodą     na akwenach otwartych i radzenia sobie w trudnych warunkach w środowisku wodnym.

Pływanie w płetwach to dyscyplina sportowa bardzo widowiskowa, konkurencje są pokonywane bardzo dynamicznie i szybko po powierzchni wody jak i pod wodą. Jest to sposób na życie dla dużego grona ludzi podwodnego świata.

Nasze dzieci uczestnicy imprez sportowych, mówiąc jednym słowem „zawodnik”  jest motorem który
nam wszystkim przyspiesza bicie serca podczas zawodów.
Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach są bardzo ważni, bo startują  jako jeden zespół.

Trenowanie – uprawianie sportu ma dzisiaj wielkie znaczenie w kształtowaniu młodego człowieka
w środowisku społecznym, gdyż kształtuje w nim między innymi takie wartości jak: lojalność, wytrwałość, przyjaźń, zdolność do dzielenia się, do solidarności i do zdrowego trybu życia.

Dlatego szczególne podziękowania należą się zawodnikom za trud i ciężką pracę.

Krzysztof  Saracen